arm ksdco
logo ksdco
search

(میزهای یک طرفه و دو طرفه آزمایشگاهی ( میزکنار و وسط آزمایشگاهی

این نوع میزها ، جزو تجهیزات ثابت آزمایشگاهی محسوب گردیده و از اقلام پر مصرف در آزمایشگاهها میباشند

 :قطعات تشکیل دهنده میزهای کنار و وسط عبارتند از

شاسی آهنی - 

 کابینت - 

 جای نشستن اپراتور - 

 سطح کار ضد اسید و ضد آب - 

فضای  تاسیساتی - 

متریال مصرفی در این نوع میزها بسیار متنوع میباشد و با توجه به کاربرد هر آزمایشگاه ، نوع کابینتها ، جنس رویه میزها ،  عمق و ارتفاع میزها  انتخاب میگردد

(میزهای شستشو ( میز شستشو کنار و وسط آزمایشگاهی

این نوع میزها ، جهت شستشوی ظروف آزمایشگاهی و تخلیه مواد زائد  استفاده میگردد

:قطعات تشکیل دهنده میزهای شستشو عبارتند از

 شاسی آهنی - 

 کابینت ضد آب - 

 سطح کار ضد اسید  و ضد آب - 

 سینک بزرگ و ضد اسید  با عمق زیاد - 

 فضای  تاسیساتی - 

متریال مصرفی در این نوع میزها از نوع ضد آب و ضد اسید میباشد

ميزهاي دستگاهی

این نوع میزها ، جهت نصب دستگاههای حجیم و با قابلیت دسترسی به پشت میز  طراحی و تولید میگردد

:قطعات تشکیل دهنده میزهای کنار و وسط عبارتند از

 شاسی آهنی - 

 کابینت - 

جای نشستن اپراتور - 

      بضخامت 3 سانتیمتر وفضای  تاسیساتی HPLبا روکش MDFسطح کار از جنس

 

  :  ابعاد میزهای  دستگاهی

ابعاد واحد ميز دستگاهی ( وسط یک طرفه)

    ارتفاع  ×    عرض  ×  طول

100  × 90 × 75   Cm

کیمیا سکوداران

ميزهاي آموزشی

این نوع میزها ، جهت استفاده دانشجویان و کار آموزان در کلاسهای آموزشی  ، طراحی و تولید میگردد

:قطعات تشکیل دهنده میزهای دانشجوئی عبارتند از

 شاسی آهنی - 

کابینت - 

 جای نشستن اپراتور - 

سطح کار ضد اسید و ضد آب - 

 فضای  تاسیساتی - 

متریال مصرفی در این نوع میزها بسیار متنوع میباشد و با توجه به کاربرد هر آزمایشگاه ، نوع کابینتها ، جنس رویه میزها

  عمق و ارتفاع میزها  انتخاب میگردد

:ابعاد واحد ميز آموزشی ( وسط یک طرفه )­

            ارتفاع  ×     عرض     ×  طول

            100 ×   75 or 80  × 90      Cm

متریال مصرفی در این نوع میزها بسیار متنوع میباشد و با توجه به کاربرد هر آزمایشگاه ، نوع کابینتها ، جنس رویه میزها

  .عمق و ارتفاع میزها  انتخاب میگردد

 

میزهای اموزشی
گالری
مشخصات فنی
مشخصات فنی
گالری
گالری
مشخصات فنی
گالری
مشخصات فنی