arm ksdco
logo ksdco
search


جهت میزهای کنار از پايه پريزهاي دوبل آهنی رومیزی ایرانی با پوشش رنگ الکترو استاتیک استفاده مي گردد
از ورق استیل به ضخامت ۲mm ساخته میشوند

قرمز
آبی
سبز
نارنجی

پایه پریز

دانلود مشخصات
تصاویر بیشتر