arm ksdco
logo ksdco
search

 

این نوع میز ، جهت استقرار ترازوها و جهت جلوگیری از ایجاد لرزش در زمان اندازه گیری مواد ، کاربرد دارند
:قطعات تشکیل دهنده میزهای ترازو عبارتند از
 شاسی آهنی - 
 بدنه و رویه چوبی - 
 صفحه مخصوص جهت استقرار ترازو - 
وزنه سنگی بهمراه لاستیکهای لرزه گیر در قسمت زیرین صفحه ترازو - 
 جای نشستن اپراتور - 
 پریز برق - 
 فضای تاسیساتی - 
تذکر : برای ترازوهای با حساسیات بالا ، در قسمت میانی میز ، از یک ستون آهنی که داخل آن بوسیله مواد با جرم حجمی مناسب اشباع شده باشد ، به منظور استحکام و ایستایی بهتر استفاده می گردد

میزهای توزین

گالری
مشخصات فنی