arm ksdco
logo ksdco
search

15 . مشخصات فنی میزهای آموزشی ) دانشجوئی (

1.15 . اسکلت بندی میزها :

- از جنس پروفیل آهنی در ابعاد mm 05 و × 05 mm 05 ) ورق به ضخامت 0 میلیمتر (. × 05

- کلاف پایه میزها بصورت جوش و اتصال قیدهای آهنی توسط پیچ و مهره انجام می گردد .

- پوشش رنگ بر روی پروفیل ها ، از نوع رنگ الکترو استاتیک ) سفید رنگ ( در نظر گرفته می شود .

- فریمها ، دارای پایه های قابل رگلاژ از نوع پلاستیکی تو پر یا کائوچوئی با پیچ به قطر mm .20

1.15 . کابینت ها :

- بدنه و طبقات کابینت ها از جنس MDF به ضخامت 21 میلیمتر با روکش ملامینه سفید رنگ .

- درب کابینت ها و کشو ها از جنس MDF با روکش دوبل HPL ) فرمیکا ( سفید رنگ . بضخامت mm 21

- لبه برش خورده MDF در بدنه و طبقات و قرنیزها توسط نوار PVC با ضخامت 2 میلیمتر پوشیده می گردد .

- لبه برش خورده MDF در درب کابینها و کشو ها توسط نوار PVC با ضخامت 0 میلیمتر پوشیده می گردد .

- پشتی کابین ها و کفی کشوها از جنس ورق MDF بضخامت 0 میلیمتر با روکش یکطرف ملامینه

تذکر 1 : بدنه و درب کابینتهای شستشو از جنس ورق PVC و ضد آب بضخامت mm 11 پیشنهاد می گردد .

- پنل های جای اپراتور )جاپائی( از جنس MDF به ضخامت 21 میلیمتر با روکش ملامینه ضد آب سفید رنگ .

 جای اپراتورها با طول های مختلف با حداقل طول cm 15 در نظر گرفته شده است.

صفحه 20

پنل جای اپراتور در قسمت هایی که کاپ سینک و یا شیر های گاز قراردارد بصورت درب دار بهمراه لولای گازری نمره

00 ساده در نظر گرفته می شود )به منظور سهولت در دسترسی به تاسیسات(

- دستگیره درب ها از نوع سراسری آلومینیومی توپر، تهیه شده از آلومینیوم درجه 2، بهمراه پوشش رنگ

الکترو استاتیک با وزن تقریبی 145 گرم در یک متر طول

- ریل کشوها از نوع ترمزدار و ساچمه ای 3 تکه خارجی ) مارک HERMESS )

- لولای درب ها از نوع گازری نمره 33 - آرام بند )پمپ دار( و خارجی ) مارک HERMESS )

- در چیدمان عمومی آزمایشگاه ها کابینت ها و جای اپراتور به صورت یک در میان قرار می گیرند؛

تذکر 1 : کابینت ها عموما در 0 تیپ ساخته می شود:

1 درب 3( یک درب و یک کشو ) 1 ( یک درب 1

)میزها به تناسب نیاز بهره برداران در آزمایشگاه ها از هر 0 تیپ ذکر شده برخوردار خواهند بود.(

 معمولا عمق تمام کابینت های زمینی cm 05 و ارتفاع آنها cm 16 می باشند .

 تمام کابینت های یک درب و دو درب زمینی مجهز به قفل سوئیچی با کلید تاشو می باشند.

 نمای پشت میزها توسط ورق MDF بضخامت 21 میلیمتر و با روکش ملامینه پوشیده میگردد

- در چیدمان عمومی آزمایشگاه ها کابینت ها و جای اپراتور به صورت یک در میان قرار می گیرند؛

تذکر 3 : در قسمت ابتدا و انتهای میزها یک عدد بغل کابین) درب نما ( از جنس چوب MDF با روکش

HPL ) فرمیکا ( سفید رنگ بهمراه نوار PVC بضخامت 0 میلیمتر نصب می گردد .

3.15 . رویه میز های آموزشی :

جهت رویه میزهای آموزشی مانند میزهای کنار میتوان از سرامیک یا سنگ مهندسی و یا ورقهای ترسپا استفاده نمود

- جهت زیر سازی سرامیک یا سنگ رویه میزها ، از ورق MDF به ضخامت mm 21 استفاده می گردد .

همچنین جهت رویه میزهای آزمایشگاهها و کارگاههای فیزیک و آنالیز میتوان از ورق MDF به ضخامت 00 میلیمتر و

با روکش HPL استفاده نمود .

4.15 . ابعاد میزهای آموزشی ) دانشجوئی ( :

طول × عرض × ارتفاع

ابعاد واحد میز آموزشی ) وسط یک طرفه( : Cm 188 × 53 و 08 × 08