arm ksdco
logo ksdco
search
gallery/k-850-1

((  شرح فعالیتهای شرکت کیمیا سکو داران ،  جهت ارائه خدمات مشاوره ، طراحی و اجرا  ))

 

(بازدید ازمحل ،  متراژ برداری اولیه  از فضا و تاسیسات موجود ( دریافت نقشه پلان آزمایشگاهها 

 مذاکره با بهره برداران و مسئولین هر بخش از آزمایشگاهها و اخذ نظرات اولیه از آنها

 دریافت اطلاعات مربوط به دستگاههای مورد استفاده  در آزمایشگاه ها بهمراه  ابعاد و تعداد  آنها

 (طراحی پلان کلی  و ارائه نقشه های مقدماتی آزمایشگاه ها ( و اعلام تغییرات احتمالی 

 ارسال نقشه آزمایشگاهها و اخذ نظرات نهائی از بهره برداران و مسئولین هر بخش از آزمایشگاهها

 طراحی اصلاحی و  ارائه نقشه های اصلاحی به بهره برداران و مسئولین آزمایشگاهها و اخذ تاییدیه  از آنها

....طراحی چیدمان میزها بر اساس  کابینتها ، جای اپراتور  ، سینکها  ، شیرآلات آب و گاز و پریزهای برق و

 ( ارائه نقشه تاسیسات مورد نیاز مربوط به هر آزمایشگاه بصورت مجزا  و یا کلی ( با توضیحات خاص جهت اجرا 

 بازدید از محل  و نظارت بر نحوه  اجرای کارهای تاسیساتی و مطابقت با نقشه های داده شده

 بازدید از محل پس  از اتمام کارهای تاسیساتی  و سرامیک کاری کف و دیوارها  و متراژ برداری نهائی

( ارائه نقشه نهائی و  اجرائی  جهت تمام آزمایشگاهها  و بخشها با اعمال اصلاحات( پس از اتمام سرامیک کاری 

 تهیه جدول تفکیکی متراژ  میزها و تعداد تجهیزات جهت هر آزمایشگاه

( ارائه مشخصات فنی مطلوب جهت سکوبندی های جدید  بر اساس نوع و کاربری آزمایشگاهها ( طبق استاندارد های رایج در این زمینه

 اعلام برآورد هزینه  و  مدت زمان اجرای کار ، جهت ساخت و نصب میزها ، هودها و کلیه تجهیزات آزمایشگاهی

 

 همچنین این شرکت آمادگی خود را  جهت ارائه خدمات مشاوره ، در زمینه استانداردهای کیفی و سیستم های مدیریتی و پشتیبانی سیستمهای مستقر ، بهمراه طراحی نرم افزارهای تخصصی و برگزاری

.سمینارها و دوره های آموزشی  ، اعلام میدارد

 

 

 

     تهیه شده توسط واحد فنی و مهندسی          

'

gallery/google-309739_640
gallery/google-309739_640
gallery/010920214011
gallery/010920214009
gallery/google-309739_640
gallery/010920214013
gallery/google-309739_640
gallery/010920214019
gallery/google-309739_640
gallery/010920214030
gallery/google-309739_640
gallery/010920214023
gallery/google-309739_640
gallery/google-309739_640
gallery/010920214032
gallery/010920214031
gallery/google-309739_640
gallery/010920214017
gallery/google-309739_640
gallery/010920214026
gallery/3d plan marker

عکس واقعیت مجازی