arm ksdco
logo ksdco
search

خط مشی کیفیت­

 

 

شرکت کیمیا سکوداران  ، بعنوان یک شرکت فعال در زمینه مشاوره  و طراحی فضای آزمایشگاهها ، تولید میزها و تجهیزات ثابت آزمایشگاهی  و ارائه خدمات پس از فروش مرتبط و با هدف ارائه خدمات و

محصولاتی متمایز و کار آمد و رعایت الزامات قانونی و بهبود مستمر اثر بخشی فرآیندها ، خط مشی کیفیت خود را بر اساس الگوی

:به شرح ذیل اعلام می دارد ISO 9001:2008استاندارد

­طراحی و تولید محصولات با استفاده از آخرین استاندارد ها، متدها و تکنولوژی های روز دنیا .


ارتقاء سطح رضایت مشتریان با ارائه محصول و خدمات پس از فروش مطلوب .


ارتقاء سطح آگاهی ، دانش و مهارت کارکنان بعنوان سرمایه های اصلی سازمان .


حضوری موثرتر در بازارهای ملی و فراملی .


توسعه زیرساختهای لازم جهت تولید محصولات .


   ایجاد ساختارهای مناسب به لحاظ کنترل هزینه ها و بهای تمام شده با هدف رقابت پذیری

 

در راستای تحقق اهداف فوق مدیریت شرکت با دریافت گزارشهای دوره ای از نماینده مدیریت و اخذ تصمیمات مبتنی بر تحلیل داده ها ،  مسئول برقراری سیستم های مدیریت و تامین  منابع  مورد نیاز می باشند

.و از کلیه کارکنان انتظار می رود که با ایشان همچون گذشته در این مسیر مشترک همراه باشند

 

                                                                                         مدیر عامل

                                                                                       شهرام زاهدی

gallery/iso-9001-2008[1]